ERFGOED

NIEUWS

Zuiderpershuis wint Europees INDUSTRIANA-label!

INDUSTRIANA is een onafhankelijke gemeenschap van Europees industrieel en technisch erfgoed, gaande van plekken tot musea en hun bezoekers. Hun doel is om een Europees platform te creeëren, samenwerkingen op poten te zetten en het erfgoed te promoten. Dit initiatief wordt gesteund door E-FAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) en ontstond uit de idee om van 2015 het jaar van Europese Industriële en technische erfgoed te maken. Tijdens een bijeenkomt van VVIA (Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie) in november 2015 konden de deelnemers stemmen op hun favoriete erfgoed, zodat dit erfgoed een gratis INDUSTRIANA-label kreeg. Dit label met QR-code komt aan de gevel te hangen, zodat passanten meer te weten kunnen komen over het desbetreffende gebouw. Zuiderpershuis kwam uit de bus als favoriet!

VVIA organiseert twee workshops rond het thema om industrieel erfgoed te ontsluiten voor jongeren. Eén workshop richt zich vooral tot vrijwilligers en toeristische gidsen, een tweede is afgestemd op professionelen uit de toeristische, educatieve en erfgoedsector en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven

  • de workshop voor vrijwilligers vindt plaats op zaterdag 20 februari in Antwerpen in het Zuiderpershuis
  • de workshop voor professionelen vindt plaats op donderdag 25 februari in Gent, in de vergaderzaal van het VOKA - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Meer informatie over deze workshops en andere initiatieven van VVIA vindt U op de website www. industrieelerfgoed.be  (in de activiteitenkalender).
Het aantal deelnemers voor beide workshops is beperkt.

Op 20 februari, na afsluiting van de vrijwilligers-workshop, zal door een vertegenwoordiger van E-FAITH een Europees INDUSTRIANA-label uitgereikt worden aan het Zuiderpershuis. Dit zal omstreeks 17u gebeuren en kan ook bijgewoond worden door belangstellenden en leden van de pers die de workshop niet bijwoonden.

Voor nadere informatie kunt U ook steeds telefonisch contact nemen via 0496 37 77 91.

 

GESCHIEDENIS

 

Het verhaal van het Zuiderpershuis is nauw verweven met de geschiedenis van Antwerpen. Als krachtcentrale voorzag het Zuiderpershuis de Antwerpse haven bijna een eeuw lang van energie. Na het stilleggen van die industriële activiteit, kreeg het gebouw een nieuwe invulling als kunstencentrum. Ook zo droeg het Zuiderpershuis bij tot de internationale uitstraling van de stad.

 

Hydraulische krachtcentrale

Als hydraulische krachtcentrale zorgde het Zuiderpershuis sinds 1883 voor de aandrijving van 156 kranen, drie rioolschuiven, dertig kaap-standers, zes sluizen en drie bruggen. Het complex bestond uit twee torens met accumulatoren, een machinezaal met twee stoommachines, centrifugaalpompen, stookzalen met veertien stookketels, een kettinggloeioven, een smidse met vier vuurhaarden en werkhuizen met draai- en schaafbanken.

Door de opmars van electriciteit werden de perhuizen overbodig. Toch bleef het Zuiderpershuis operationeel tot 1977, om de Nassaubrug aan te drijven. Kort na de sluiting werd het gebouw erkend als beschermd monument.

 

Kunstencentrum

Na de sluiting van het Zuiderpershuis als krachtcentrale, betrok het kunstenaarscollectief Internationale Nieuwe Scene (INS) in 1984 het gebouw. Dat initiatief was het begin voor het tweede leven van het Zuiderpershuis, dit keer niet als krachtcentrale, maar als broedplaats voor artistieke, culturele en sociaal geëngagerde organisaties.

Om de toekomst van het Zuiderpershuis als culturele trekpleister veilig te stellen, werd in 1987, na bemiddeling van de Koning Bouwdewijnstichting, vzw Zuiderperhuis opgericht. Tussen de stad, de eigenaar van het gebouw, en deze nieuwe vzw, werd een erfpacht voor 50 jaar afgesloten. In deze erfpacht werd overeengekomen dat de vzw Zuiderpershuis het gebouw zou restaureren, een schouwspelzaal zou inrichten en een cultureel centrum zou opstarten.

Het Wereldculturencentrum werd opgericht in 1993. Tot de doelstelling van deze vzw behoorde onder meer het bevorderen van de kennis van de eigen, de niet-westerse en de migrantenculturen, zowel bij de autochtone als bij de allochtone bevolking. Uitwisseling en kruisbestuiving waren hierbij sleutelwoorden. In 2012 kwam een einde aan dit hoofdstuk.

 

Culturele krachtcentrale

Het Zuiderpershuis is een sterk merk en staat bekend als culturele krachtcentrale. U leest alles over de ambitie van het huis in onze missieverklaring.

 

Rondleiding

Je weet het misschien nog niet, maar er schuilt een boeiend verhaal achter de grote torens van het Zuiderpershuis.

Omdat we onze geschiedenis graag met jullie delen, hebben we rondleidingen op maat gemaakt voor scholen (lagere tot middelbaar), verenigingen, geïnteresseerden,enz. Deze worden gegeven door onze professionele gidsen.

Bij interesse, aarzel niet om contact op te nemen via:
rondleiding@zuiderpershuis.be.

meer over het industrieel erfgoed