MISSIE

Zuiderpershuis vzw is een ambitieuze organisatie. Ze koppelt het beheer van een groot historisch complex aan het uitbouwen van een cultureel platform. Om een goed een evenwichtig huisvaderschap te kunnen garanderen, meet Zuiderpershuis zich de volgende functies aan:

1.     als bouwheer: staat in voor het beheer en het onderhoud van het volledige complex;

2.     als facilitator: stelt ruimtes, diensten, materialen, expertise en promotie ter beschikking:

  • biedt kantoor- en werkruimtes aan,
  • bouwt haar zalen met podiumvoorzieningen verder uit,
  • richt tentoonstellingsruimtes in,
  • voorziet vergaderlokalen en conferentiezalen,
  • stelt repetitieruimte ter beschikking,
  • rust dit alles uit met een professionele culturele infrastructuur,
  • bediend door mensen met kennis van zaken,
  • zorgt voor overkoepelende communicatie en
  • verzekert een laagdrempelige publieke ontmoetingsplaats;

3.     als coördinator: schept een werkbaar kader, begeleidt de operationele doelstellingen, stemt deze op elkaar af en verzekert een optimale zaalbezetting door middel van een efficiënte zaalplanning;

4.     als stimulator: onderneemt actie om haar bewoners te activeren, om kruistbestuivingen tussen haar partners te stimuleren en om het publiek hierin maximaal te laten participeren;

5.     als organisator: zet activiteiten op getouw, gaat coproducties aan, zoekt naar interessante samenwerkingen en zet in op een kwaliteitsvolle publieksgerichte openstelling van een monument.

Zuiderpershuis creëert een vruchtbare voedingsbodem waaruit nieuwe initiatieven kunnen ontluiken en bestaande organisaties verder kunnen openbloeien. Zijn coördinerende, regisserende rol wordt gerealiseerd door het scheppen van een werkbaar kader, het verlenen van organisatorische en technische expertise, het voeren van een doordacht communicatiebeleid en het uitbaten van een laagdrempelige horecagelegenheid.

Dit alles maakt van het Zuiderpershuis een culturele krachtcentrale.