VERBRAEKENLEZING : VINCENT SCHELTIENS

Sinds 2005 organiseren zijn vrienden jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met steun van Charta 91, Zuiderpershuis, Masereelfonds en een schare sympathisanten. VUB Press publiceert de tekst van de lezing.

Paul Verbraeken was een ongebonden kritische denker zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. In de geest van Paul geven we elk jaar het woord aan een eminent spreker die zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Line-up

VINCENT SCHELTIENS
'De sociaal-democratie is doodziek. Queeste naar een vernieuwde linkerzijde.'

De sociaaldemocratie die na de Tweede Wereldoorlog in Noord- en West-Europa, en enkele decennia later ook in Zuid-Europa, grotendeels vereenzelvigd werd met de successen van de welvaartstaat is doodziek. Ze verkeert in een existentiële crisis. Het einde van de naoorlogse economische expansie kwam onverwacht. De sociaaldemocratie gaf de hoop op een fundamentele maatschappijverandering op en bood geen alternatief voor het opkomende neoliberalisme. Dit kwam op de meest flagrante wijze tot uiting in de wijze waarop de sociaaldemocratie mee gestalte gaf aan een Europese constructie met een sociaal en democratisch deficit.

De dood van de sociaaldemocratie zoals we haar kenden, hoeft echter niet het einde van politiek links te betekenen. Op basis van recente ervaringen in Europa tracht de Vincent Scheltiens een aantal thesen te formuleren die het debat over de noodzakelijke vernieuwing van links constructief kunnen voeden. Hierbij vertrekt hij van een kritiek van concepten als ‘het midden’, ‘het algemeen belang’ en ‘goed bestuur’ als impliciete ideologische uitingen van de bestaande orde en breekt hij een lans voor een expliciete herpolitisering.

Vincent Scheltiens is doctor in de geschiedenis en momenteel als gastlector verbonden aan de Universiteit Antwerpen (Power in History, Centrum voor Politieke Geschiedenis) en KU Leuven (Moderniteit en Samenleving, 1800-2000). Hij schrijft over nationalisme en nationale identiteitsconstructie, de politieke geschiedenis van België en Spanje en de geschiedenis van de linkerzijde.

Data

  • za 16 maart | 10.30

Tickets

€15 lezing (incl. VUB-publicatie en drink)
€30 buffet/brunch

inschrijven vóór 6 maart
via overschrijving op BE53 0015 2343 8853
met vermelding van naam

info/contact via deze link

opgelet : geen tickets te verkrijgen via Zuiderpershuis
ingang : Waalsekaai 14
deuren : 10u

Organisatie

Paul Verbraeken Lezingen

Gerelateerde Evenementen